Логотип ПрАТ СК ОНІКС

Перелік послуг, що надаються ПрАТ СК «ОНІКС», порядок та умови їх надання

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування, перестрахування і фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Товариство займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ним ліцензіях, а саме:

Види страхуванняПорядок та умови страхування
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне
страхування вантажів та витрат, пов’язаних з втратою або ушкодження вантажу під час його перевезення.
Страхувальниками можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, українські та іноземні юридичні особи незалежно від форми власності, державні установи та організації, посольства, представництва закордонних держав.
Об’єктами страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажами, що перевозяться наземним, водним та повітряним транспортом тощо.
Вантаж вважається застрахованим в заявлений сумі, але не більше вартості вантажу, підтвердженої документально (сукупної звичайної). Страхова сума може перевищувати вартість вантажу, підтверджену документально, на величину не врахованих в ціні торгового контракту митних витрат, плати за перевезення вантажу, витрат на страхування, якщо ці витрати та затрати сплачені авансом та підтверджені документально

Страховий захист чинний
– з моменту, коли вантаж взятий для навантаження на транспортний засіб зі складу або місця зберігання у пункті, зазначеному в договорі страхування як початок перевезення
або
– з моменту, коли вантаж прийнято до перевезення в пункті, названому в договорі страхування як початок перевезення
Страховий захист чинний протягом всього перевезення, умови якого визначені в договорі страхування, (за необхідності включаючи перевантаження і проміжного зберігання).
Страхові випадки
Збитки від пошкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу, що сталися з будь-якої причини, крім виключень із страхових випадків:
∙ протиправних дій третіх осіб, включаючи акти вандалізму та саботажу; ∙ викидування за борт або змивання хвилею палубного вантажу або вантажу, який перевозиться в безпалубних суднах; ∙ крадіжки, зникнення, недоставки цілих місць або частини вантажу; ∙ розриву мішків (для вантажу, який перевозиться в мішках); ∙ випадання вантажу із стропів; ∙ перевантажень при перевезеннях; ∙ дії пожежі, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих; ∙ аварії або зіткнення перевізних транспортних засобів між собою, або удару їх об нерухомі предмети; ∙ провалу мостів; ∙ нещасних випадків при навантаженні, укладці, розвантаженні вантажу.
Та інших подій, що не виключаються договором страхування.
Відшкодовуються збитки, втрати і внески по загальній аварії.
Договір страхування може бути укладений на підставі однієї з умов:
– З відповідальністю за всі ризики
– З відповідальністю за часткову аварію.
– Без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії
При проведенні добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) базові страхові тарифи встановлюються на одне перевезення в залежності від застрахованих ризиків. Тариф розраховується у кожному конкретному випадку шляхом застосування системи підвищуючих та понижуючих коефіцієнтів, які визначаються и факторами, які впливають на рівень імовірності настання страхового випадку

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» –
«Правила страхування»
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування
прямої шкоди, заподіяної потерпілим особам під час руху транспортного засобу, якщо має місце причинний зв’язок між рухом транспортного засобу і заподіяними ним шкодою життю, здоров’ю потерпілих осіб.

Страхувальником можуть бути як юридичні особами так і дієздатні фізичні особи. Дія договору страхування поширюється на водія (їв), які керують цим транспортним засобом на законних підставах.
Страхова сума по договору страхування визначається за згодою між страховою компанією та Страхувальником, виходячи з можливої шкоди, яка може бути спричинена транспортним засобом, вантажем майну, життю або здоров’ю потерпілих осіб внаслідок настання страхового випадку.
Відповідальність страхової компанії по кожному перевезенню пасажирів починається з моменту посадки пасажирів в транспортний засіб на початковому пункті відправлення та продовжується протягом всього перевезення за встановленим маршрутом, і закінчується після висадки пасажирів із транспортного засобу в пункті призначення.
Страховий випадок за даним видом страхування – це подія, передбачувана договором страхування та яка відбулася внаслідок дії визначених страхових ризиків:
∙дорожньо-транспортна пригода (ДТП) або аварія з транспортним засобом;
∙ стихійні явища (удар блискавки, буря, землетрус, повінь, смерч, сель, ураган тощо), при чому ці стихійні явища не повинні бути визнані Договором страхування в якості обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
∙ помилки при адресуванні, оформленні перевізних документів, видачі вантажу (багажу) особі, що не має на це відповідних повноважень;
та, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за заподіяну шкоду майну, життю, здоров’ю та майновим інтересам потерпілих осіб, і з настанням якої виникає обов’язок страхової компанії здійснити виплату страхового відшкодування потерпілим особам, а саме:
∙ смерть або заподіяння шкоди здоров’ю, працездатності цих осіб;
∙ пошкодження або знищення майна цих осіб;
∙ пошкодження, знищення або зникнення вантажу (багажу) цих осіб, прийнятого Страхувальником для перевезення на законних підставах;
∙ порушення строків та умов прибуття транспортного засобу в кінцевий або інший визначений Договором страхування пункт маршруту перевезення;
∙ порушення строків та умов перевезення вантажу (багажу) цих осіб, прийнятого Страхувальником для перевезення на законних підставах.

У випадку постійної втрати працездатності потерпілою особою внаслідок страхового випадку, їй одноразово виплачується (в відсотках від встановленого договором ліміту відповідальності за шкоду, завдану життю та здоров’ю однієї фізичної особи):
– за першу групу інвалідності – не менше 80%;
– за другу групу інвалідності – не менше 65%;
– за третю групу інвалідності – не менше 50%.

У випадку смерті потерпілої особи одноразово виплачується страхове відшкодування у розмірі 100% від ліміту відповідальності за шкоду, завдану життю та здоров’ю однієї фізичної особи.

Загальна сума сплачених відшкодувань одній потерпілій особі не повинна перевищувати розміру визначеного вище ліміту відповідальності.

Загальна сума сплачених страхових відшкодувань всім потерпілим особам при цьому не повинна перевищувати розміру відповідного ліміту відповідальності по одному страховому випадку, якщо це передбачено договором страхування.

Конкретний розмір страхового тарифу у договорі страхування визначається на підставі затверджених базових тарифів та в залежності від видів страхових випадків, передбачених договором страхування, базових тарифних ставок і строку страхування.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» –
«Правила страхування»
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне
страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з юридичними та дієздатними фізичними особами . Об’єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, розпорядженням або користуванням
майном, таким як:
– будівлі виробничого призначення, споруди, промислові споруди, школи, готелі, офіси, лікарні, аеропорти і т.д. і т.п.;
– устаткування, передавальні пристрої, машини, обладнання і інвентар;
– товарно-матеріальні цінності (в тому числі сировина, матеріали, напівфабрикати), які придбав Страхувальник, товарно-матеріальні цінності, які виготовлені Страхувальником, незавершене виробництво, готова продукція, та інше майно, яке належить Страхувальнику та відображене у його балансі (для юридичних осіб);
– майно, отримане Страхувальником внаслідок законних договірних відносин;
– обладнання, внутрішнє та/або зовнішнє оздоблення будівель та/або приміщень (в тому числі офісних), які або належать Страхувальнику, або передані Страхувальнику в користування;
– житлові будівлі, квартири, дачні (садові) будинки та господарські будівлі (в тому числі їх обладнання та оздоблення);
– предмети інтер’єру, елементи оздоблення та обладнання квартир або будинків державного та громадського фонду;
– транспортні засоби (приймаються на страхування як нерухоме майно, яке знаходиться в місцях, спеціально пристосованих для зберігання автотранспортних засобів);
– інше майно, передбачене договором страхування.

Страхові випадки
Страхова компанія гарантує виплату внаслідок повної втрати, знищення або пошкодження майна внаслідок:
– Пожежі, вибуху (в тому числі газу,
парового котла, газосховища, газопроводу, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв тощо), влучення блискавки, якщо навіть вибух або влучення блискавки не спричинили пожежі.
– Смерчу, урагану, бурі, шторму, тайфуну.
– Сходу снігових лавин, обвалів, оповзнів, селі.
– Повені, паводку, зливи, граду.
– Просідання ґрунту, затоплення ґрунтовими водами.
– Падіння дерев, каміння.
– Землетрусу.
– Падіння повітряних суден, апаратів, їх частин, уламків.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховою компанією і страхувальником у відповідності з документами, що підтверджують вартість застрахованого майна під час укладання договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.

Страховий тариф визначається на підставі затверджених базових тарифів та з урахуванням виду та вартості майна, його терміну експлуатації і ступеню фізичного зносу, місцезнаходження майна, наявності протипожежної системи, наявності охоронної сигналізації та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів, що впливають на ймовірність настання страхових випадків.
Майно, визначене в договорі страхування, є застрахованим тільки на тій
території, яка вказана в договорі страхування.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» –
«Правила страхування»
Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантійПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій з фізичними та юридичними особами

Об’єктами страхування є майнові інтереси страхувальника (вигодонабувача), що не суперечать чинному законодавству України, які пов’язані із збитками внаслідок непередбаченого невиконання (неналежного виконання) гарантом (поручителем) своїх зобов’язань в обсязі і в строки, що визначені в його письмовій гарантії (або договорі поруки).

Страхова сума за договором страхування визначається виходячи з максимальних грошових сум зобов’язань гаранта (поручителя), встановлених в письмовій гарантії (договорі поруки).

Страховим ризиком, на випадок настання якого проводиться страхування, є невиконання (неналежне виконання) гарантом (поручителем) своїх зобов’язань визначених у письмовій гарантії (договорі поруки) внаслідок наступних подій:
– аварії або катастрофи на місці виконання зобов’язань;
– стихійного лиха;
– протиправних дій третіх осіб;
– банкрутства гаранта (поручителя).

Термін дії договору страхування
встановлюється згідно із строками дії письмової гарантії (договору поруки) без урахування змін та/або доповнень до них.

Страховий тариф
визначається з урахуванням:
характеру дiяльностi страхувальника, предмету виданих письмових гарантій (укладених договорів поручительства);
виду дiяльностi страхувальника (вигодонабувача);
наявностi товарно-матерiальних цiнностей або iншого майна у страхувальника та (або) боржника, якi можуть стати забезпеченням права регресних вимог страховика в разi настання страхового випадку;
iнших суттєвих в кожному конкретному випадку факторiв.

Розмiр страхового тарифу визначається на підставі затверджених базових тарифів.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування залізничного транспортуПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне
страхування засобів залізничного транспорту з юридичними та дієздатними фізичними особами.

Об’єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що пов’язані з володінням, розпорядженням і користуванням засобами залізничного транспорту та/або додатковим обладнанням до них, такими як:
– локомотиви (електровози, тепловози, паровози, газотурбовози, мотовози, автомотриси, тощо);
– одиниці моторовагонного рухомого складу (електросекції, дизель-поїзди, турбопоїзди, акумуляторні поїзди, тощо.);
– вантажний вагонний склад (напіввагони, платформи, цистерни, криті вагони, ізотермічні вагони, вагони спеціального призначення, рефрижератори, контейнери, тощо);
– пасажирський вагонний склад (пасажирські, багажні, поштові, багажно-поштові, службові, ресторани, вагони спеціального призначення, тощо);
та інші види залізничного транспорту.

Страхова сума визначається за взаємною згодою під час укладення договору страхування виходячи із дійсної вартості засобу залізничного транспорту.

Страховими випадками є пошкодження або загибель засобів залізничного транспорту внаслідок:
– впливу вогню, блискавки, бурі, урагану або інших стихійних лих; падіння на застрахований залізничний транспорт літаючих апаратів та їх уламків;
– аварії чи катастрофи (перевертання або зходу з рейок, зіткнення з будь-якими предметами, нерухомими або тими, що рухаються), браку в поїздній чи маневреній роботі;
– відмови агрегатів, систем, вузлів;
– провалу мостів, зруйнування тунелів;
– протиправних дій третіх осіб;
– викрадення або спроби викрадення застрахованого засобу залізничного транспорту, його окремих частин, деталей, обладнання.
Дія договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не обумовлено в договорі страхування.

Розмір страхового тарифу визначається на підставі затверджених базових тарифів та залежить від ступеню ризику, що визначається конкретними умовами укладання договору страхування.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування здоров’я на випадок хворобиПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне
страхування здоров’я на випадок хвороби з дієздатними фізичними та юридичними особами. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані зі здоров’ям та працездатністю застрахованої особи.
Застрахованою особою, якщо інше не встановлено конкретним договором страхування, може бути особа в віці від одного місяця до 70 років.
Страхова сума визначається за погодженням між страховою компанією та застрахованою особою і зазначається в договорі страхування.
Страховим випадком за є захворювання застрахованої особи, у тому числі хронічні, якщо відповідний діагноз був встановлений під час дії договору страхування.
Страховим випадком визнається захворювання з переліку, зазначеному нижче та у Правилах страхування, і яке вимагає амбулаторного, стаціонарного лікування, при умові, що воно мало місце під час дії договору страхування та підтверджено документами, виданими медичними установами у встановленому законом порядку.

Класи хвороб:
1. Інфекційні та паразитарні хвороби;
2. Новоутворення;
3. Хвороби ендокринної системи;
4. Хвороби крові та кровотворних органів;
5. Психічні розлади;
6. Хвороби нервової системи;
7. Хвороби системи кровообігу;
8. Хвороби органів дихання;
9. Хвороби органів травлення;
10. Хвороби сечостатевої системи;
11. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
12. Хвороби кістково-м’язової системи;
13. Хвороби очей;
14. Хвороби лор органів;
15. Стоматологічні хвороби;
16. Гостри отруєння, раптові захворювання;
17. Хірургічні хвороби.

Місце дії договору страхування – Україна, якщо інше не передбачено у конкретному договорі страхування.
Страховий тариф визначається на підставі затверджених базових тарифів та залежно від чинників, що впливають на ступінь ризику виникнення страхового випадку.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування кредитів з юридичними особами, які є кредиторами за кредитними договорами укладеними із суб’єктом кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості (Позичальником).

Застрахованою особою може бути банківська установа або інша фінансова установа, яка у встановленому законодавством України порядку здійснює кредитування.

Об’єктами страхування є майнові інтереси застрахованої особи, пов’язані із збитками, які завдані застрахованій особі внаслідок невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором між Позичальником та застрахованою особою (Кредитором) щодо своєчасного, повного повернення ним кредитів та/або відсотків за користування ними, в строки та на умовах, визначених кредитним договором.

Страхова сума за договором страхування визначається за згодою між страховою компанією та застрахованою особою, виходячи із розміру основної суми кредиту і відсотків за користування ним, визначеної конкретним кредитним договором або по всіх кредитних договорах, що укладені між застрахованою особою та Позичальниками, і входять до складу визначеною договором страхування кредитного портфелю застрахованої особи.
Страхова сума може складати певну частину кредиту та/або відсотків за користуванням ним.

Страховий тариф при страхуванні кредитів визначається на підставі затверджених базових тари з урахуванням:
– кредитоспроможності Позичальника;
– виду і характеру діяльності Позичальника;
– наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, які можуть стати забезпеченням права регресних вимог в разі настання страхового випадку та здійснення виплати страхового відшкодування;
– цільового призначення кредиту та інших істотних умов, передбачених кредитним договором, які дають можливість оцінити ймовірність настання страхового випадку та розмір можливих збитків.

Страховим випадком є невиконання (неналежне виконання) Позичальником своїх обов’язків перед застрахованою особою, передбачених кредитним договором, а саме:
– неповернення або часткове неповернення Позичальником кредиту у встановлені кредитним договором строки;
– невиплата Позичальником в повному обсязі і в установлені кредитним договором строки процентів за користування кредитом.

Страхова компанія також укладає договори добровільного страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів з юридичними особами та дієздатними. Страхова компанія зобов’язується відшкодувати Кредитору збитки при настанні подій, передбачених договором страхування та на випадок яких проводилось страхування.
Страховим випадком за таким договором є невиконання застрахованої особи своїх зобов’язань перед Кредитором щодо своєчасного та повного погашення застрахованої особи кредиту та (або) відсотків по ньому в термін і на умовах, передбачених кредитною угодою, внаслідок:
– банкрутства застрахованої особи, що визначено згідно чинного законодавства України;
– призупинення діяльності застрахованої особи через аварію, пожежу, вибух, стихійні лиха;
– смерті застрахованої особи (фізичної особи);
– невиконання Контрагентом застрахованої особи зобов’язань за договором, укладеним між Контрагентом і застрахованою особою;
– тимчасової неплатоспроможності застрахованої особи, що підтверджено висновком аудитора;
– протиправних дій третіх осіб, направлених на активи застрахованої особи.

Страховим випадком за таким договором є настання відповідальності за несвоєчасне та неповне погашення застрахованої особи кредиту та (або) відсотків, що підтверджено необхідними документами і з настанням яких виникає обов’язок страхової компанії провести виплату страхового відшкодування Кредитору.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування майна від ризиків інших, ніж вогневі ризики та ризики стихійних явищ з юридичними та дієздатними фізичними особами, які є власниками майна або володіють, користуються чи розпоряджаються майном за договорами найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави, підряду, управління майном тощо.

Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, розпорядженням або користуванням майном, таким як:
– будівлі виробничого призначення, споруди, промислові споруди, школи, готелі, офіси, лікарні, аеропорти і т.д. і т.п.;
– устаткування, передавальні пристрої, машини, обладнання і інвентар;
– товарно-матеріальні цінності (в тому числі сировина, матеріали, напівфабрикати), які придбав страхувальник, товарно-матеріальні цінності, які виготовлені страхувальником, незавершене виробництво, готова продукція, та інше майно, яке належить страхувальнику та відображене у його балансі (для юридичних осіб);
– майно, отримане застрахованою особою внаслідок законних договірних відносин;
– обладнання, внутрішнє та/або зовнішнє оздоблення будівель та/або приміщень (в тому числі офісних), які або належать страхувальнику, або передані страхувальнику в користування;
– житлові будівлі, квартири, дачні (садові) будинки та господарські будівлі (в тому числі їх обладнання та оздоблення);
– предмети інтер’єру, елементи оздоблення та обладнання квартир або будинків державного та громадського фонду;
– транспортні засоби (приймаються на страхування як нерухоме майно, яке знаходиться в місцях, спеціально пристосованих для зберігання автотранспортних засобів);
– інше майно, передбачене договором страхування.

Страховим випадком є подія, передбачувана договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страхової компанії здійснити виплату страхового відшкодування застрахованій особі за матеріальний збиток, завданий застрахованому майну, внаслідок:
– Впливу води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем.
– Пошкодження (биття) віконного скла, дзеркал та вітрин.
– Протиправних дій третіх осіб.
– Наїзду техніки, що рухається.
– Аварії технічних систем, в тому числі систем енергопостачання
– Проникнення рідин з інших приміщень.

Розмір страхової суми визначається у відповідності з документами, що підтверджують вартість застрахованого майна під час укладання договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування

Страхові суми встановлюються окремо по кожному застрахованому об’єкту або по сукупності об’єктів,

Базові страхові тарифи
обчислюється страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків.

Строк дії страхового покриття встановлюється, як правило, на один рік.

Майно, визначене в договорі страхування, є застрахованим тільки на тій території, яка вказана в договорі страхування.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) укладає із юридичними та дієздатними фізичними особами договори добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) фізичних осіб. Страхова компанія бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату застрахованій особі або іншій особі, передбаченій в договорі страхування (Лікувальний заклад, Аптека, Асістуюча компанія), шляхом оплати вартості медичної допомоги (медичних послуг) в обсязі вибраної застрахованою особою Програми страхування та відповідно до умов договору страхування

Договір страхування неповнолітньої особи може бути укладений її батьками, опікунами (піклувальниками) або іншими особами за письмовою згодою її батьків або опікунів.

Страховим ризиком за є такий стан здоров’я застрахованої особи, який потребує надання їй медичної допомоги.

Страховими випадками визнаються наступні події:
– Звернення застрахованої особи до Лікувального закладу, визначеного договором страхування, або до Асістуючої компанії, передбаченої договором страхування (якщо надання медичної допомоги здійснюється через Асістуючу компанію), у зв’язку з захворюванням, гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою або розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, отруєнням, пологами та у зв’язку з деякими іншими наслідками дії зовнішніх причин з метою одержання лікувальної, консультативно-діагностичної, профілактичної допомоги в обсязі Програм страхування, передбачених договором страхування.

Перелік подій, на випадок яких проводиться страхування за конкретним договором страхування, обираються сторонами при укладанні договору.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховою компанією та застрахованою особою під час укладення договору страхування. Страхова сума встановлюється для кожної застрахованої особи.

Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому (одна на всі страхові випадки).

Договором страхування в межах страхової суми можуть бути передбачені ліміти відповідальності страхової компанії за окремими видами медичних послуг, страховими випадками або Програмами страхування.

Розмір страхового тарифу визначається на підставі затверджених базових тарифів з урахуванням ступеню ризику та умов страхування.
Договором страхування може бути встановлено також вікові, територіальні та інші обмеження страхування для застрахованої особи, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування медичних витратПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування медичних витрат з фізичними та юридичними особами, за якими зобов’язується здійснити страхову виплату шляхом оплати вартості медичних витрат, які мали місце під час дії договору страхування при настанні подій, передбачених договором страхування, на випадок яких проводилось страхування.

Об’єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, та пов’язані із здоров’ям застрахованої особи.

Застрахована особа має право укладати договори страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою.

У разі страхування групи осіб страхувальник додає до Заяви на страхування список осіб, що підлягають страхуванню, належним чином завірений, який водночас є додатком до договору страхування.

Страхова сума визначається за погодженням між застрахованою особою та страховою компанією і зазначається в договорі страхування для кожної застрахованої особи. Страхова сума може бути встановлена по кожному страховому випадку окремо або по договору страхування у цілому (набір всіх страхових ризиків).

Страховим ризиком є:
– раптове захворювання застрахованої особи або розлад її здоров’я, що стався несподівано і становить загрозу для життя Застрахованої особи;
– розлад здоров’я, тілесні ушкодження застрахованої особи у зв’язку з нещасним випадком;
– непередбачений раптовий розлад здоров’я застрахованої особи під час післяопераційного стану;
– смерть застрахованої особи під час перебування в Медичному закладі у зв’язку з захворюваннями, передбаченими умовами договору;

Страховими випадками, за якими, страхова компанія здійснює страхову виплату, є:
– отримання застрахованою особою медичної допомоги у Медичному закладі, визначеному у договорі страхування або через Асистуючу компанію (якщо це передбачено договором страхування);
– смерть зсастрахованої особи під час перебування в Медичному закладі у зв’язку з захворюваннями, передбаченими умовами договору

Строк дії договору страхування встановлюється за згодою сторін і, як правило, на один рік.

Місце страхового покриття – Україна, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

Страховий тариф визначається на підставі затверджених базових тарифів та залежно від чинників, що впливають на ступень ризику виникнення страхового випадку, а також від обраних страхувальником страхових ризиків.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування о страхування майнових інтересів страхувальника, пов’язаних з володінням, та/або користування, та/або розпорядження транспортним засобом та/або додатковим обладнанням до нього.

Страхувальниками можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, що є власниками транспортних засобів або користуються транспортним засобом (додатковим обладнанням до нього) на законних підставах.

На страхування приймаються наступні транспортні засоби:
– Легкові автомобілі.
– Вантажні та спеціальні автомобілі.
– Автобуси та мікроавтобуси.
– Причепи та напівпричепи.
– Транспортні засоби, що використовуються в сільському господарстві.
– Мотоцикли, мопеди, моторолери.
– Рейковий транспорт, тролейбуси тощо.

За згодою сторін на страхування може бути прийняте додаткове обладнання транспортного засобу, яке стаціонарно встановлено на транспортному засобі понад комплектації заводу-виробника даної конкретної моделі, має індивідуальні ознаки, що можуть бути документально підтверджені.

Страхова сума визначається сторонами за взаємною згодою під час укладення Договору страхування виходячи із дійсної вартості наземного транспортного засобу (додаткового обладнання), якщо інше не передбачено договором страхування.

Дійсна вартість транспортного засобу визначається виходячи із фактичної ринкової ціни транспортного засобу (додаткового обладнання) на дату укладення договору страхування.

Страхова компанія бере на себе зобов’язання відшкодувати в межах страхової суми, збитки, що виникли в разі пошкодження, повної загибелі або втрати застрахованого транспортного засобу (додаткового обладнання до нього) в цілому, або окремих його деталей та частин внаслідок наступних подій:
– Дорожно-транспортна пригода.
– Пожежі, вибуху або самозаймання.
– Стихійного лиха.
– Влучення каміння, падіння дерев, інших предметів, зіткнення з тваринами.
– Протиправних дій третіх осіб (крім незаконного заволодіння транспортним засобом)
– Незаконне заволодіння транспортним засобом.

Розміри страхових тарифів визначається на підставі затверджених базових тарифів та в залежності від низки факторів для різних ризиків, що страхуються: марки, моделі, строку експлуатації, умов зберігання ТЗ, ступеня надійності протиугінних пристроїв, водійського стажу осіб, що мають право керувати ТЗ, строку дії договору страхування тощо.

Дія договору страхування поширюється тільки на територію України, якщо інше не передбачено умовами договору.

Договір страхування укладається на строк до одного року, на один рік, та більше одного року або інший строк.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажівПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює обовязкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р.
№ 733.

Суб’єктами страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів є страхувальники, страховики та треті особи, яким заподіяна шкода під час перевезення небезпечних вантажів.

Страхувальники – це суб’єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:
відправник небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення;
перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
одержувач небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.
Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

– Треті особи – фізичні та юридичні особи, яким заподіяна шкода у зв’язку з настанням негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Страховими ризиками є шкода, заподіяна життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу, а тариф відповідно до додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. №733

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733
Добровільне страхування від нещасних випадківПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування від нещасного випадку з юридичними та дієздатними фізичними особами.

Страхувальник має право укласти договір страхування на користь себе або застрахованих осіб.

Застрахованими особами не можуть бути особи віком старше 70 років та молодші 1 року.

Розміри страхових тарифів визначається на підставі затверджених базових тарифів та залежать від:
• віку застрахованої особи;
• професійної діяльності застрахованої особи;
• категорії застрахованої особи;
• терміну, місця, періоду та території дії договору страхування;
• групи ризику;
• інших факторів, що впливають або можуть вплинути на рівень страхового ризику.

Страховими випадками є наступні події, що сталися в період дії договору страхування, а саме:
– травми та ушкодження опорно-рухового апарату, внутрішніх органів та частин тіла, що одержані застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, і що завдали шкоду її здоров’ю;
– повна та постійна втрата працездатності застрахованої особи (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;
– тимчасова втрата застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку;
– смерть застрахованої особи внаслідок подій, що стала їх прямим наслідком та це підтверджено відповідними документами.

Страхування здійснюється з урахуванням кількості посадочних місць у транспортному засобі (місце водія, місця пасажирів). Кількість застрахованих осіб не може перевищувати максимальної кількості місць за технічним паспортом транспортного засобу, але може бути меншою за неї, що обумовлюється договором страхування. До договору страхування має додаватись список застрахованих осіб.

Розмір страхової суми визначається за взаємною згодою сторін при укладанні договору страхування. Якщо за одним договором страхування визначено декілька застрахованих осіб, в договорі страхування призначається страхова сума на кожну застраховану особу.

Дія договору страхування розповсюджується на страхові випадки, що сталися внаслідок ДТП із застрахованими особами тільки при їх знаходженні у транспортному засобі, реквізити якого зазначені у договорі страхування.

Договір страхування укладається на термін за бажанням застрахованої особи, але не більше одного року. В окремих випадках, за згодою сторін, договір страхування може укладатися на інший термін.

Дія договору страхування розповсюджується на територію України, якщо інше не передбачено його умовами.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспортіПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959.

Застрахованими особами можуть бути:
пасажирів залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного і електротранспорту, крім внутрішнього міського, під час поїздки або перебування на вокзалі, в порту, на станції, пристані; 
працівників транспортних підприємств незалежно від форм власності та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях (далі – водії), а саме:
– водіїв автомобільного, електротранспорту: машиністів і помічників машиністів поїздів (електровозів, тепловозів, дизель-поїздів);
– машиністів поїздів метрополітену, провідників пасажирських вагонів, начальників (бригадирів) поїздів;
– поїзних електромонтерів;
– кондукторів;
– працівників вагонів-ресторанів, водіїв дрезин та інших одиниць рухомого складу;
– механіків (начальників) рефрижераторних секцій (поїздів);
– працівників бригад медичної допомоги. 

Не підлягають обов’язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорт пасажири:
морського і внутрішнього водного транспорту на прогулянкових лініях; 
внутрішнього водного транспорту внутрішньоміського сполучення і переправ; 
автомобільного і електротранспорту на міських маршрутах. 

Перевізником є суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів на лініях залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту, крім внутрішнього міського.

Застрахованими вважаються:
– пасажири з моменту оголошення посадки в морське або річкове судно, поїзд, автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки;
– водії тільки на час обслуговування поїздки.

Страховими випадками є:
• загибель або смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на транспорті;
• одержання застрахованою особою травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності;
• тимчасова втрата застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.
 
Сума страхової виплати визначається в межах 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та складає 102 000,00 грн.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування цивільної відповідальності страхувальника перед третіми особами, яка виникає внаслідок здійснення останнім господарської діяльності зазначеної в договорі страхування, шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Страхова сума за кожною подією, що зазначена в договорі страхування, є максимальною сумою, яку страхова компанія виплатить в цілому за всі збитки, понесені внаслідок завдання тілесного пошкодження, та (або) майнового збитку.

Страхова сума за подією може складатися з:
– страхової суми за тілесним пошкодженням;
– страхової суми за майновим збитком.

Базові страхові тарифи визначається на підставі затверджених базових тарифів.

Страховим ризиком є певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, на випадок якої проводиться страхування майнових інтересів Страхувальника, а саме: нанесення ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Страховим випадком є факт настання відповідальності страхувальника внаслідок нанесення ним в результаті своєї діяльності шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Виникнення страхового випадку підтверджується тільки за умови наявності офіційної претензії до страхувальника та визнання відповідними державними органами, органами управління охорони здоров’я, судовими органами або безпосередньо страховою компанією відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, і/або майну третіх осіб.

Договір страхування укладається, як правило, на один рік.

Дія договорів страхування розповсюджується на територію України, а також за її межі в випадках, якщо це передбачено договором страхування.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)ПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

Страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоров’я під час виконання своїх обов’язків за рахунок коштів, передбачених у кошторисах на їх утримання, підприємств, установ та організацій, де вони створені, а працівників місцевої пожежної охорони – за рахунок юридичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету. Підприємства та юридичні особи, що зазначені виступають в ролі Страхувальника.

Застрахованим є працівник відомчої та місцевої пожежної охорони, член добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Страховим випадком є загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, одержані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії застрахованим, який виконував свої обов’язки згідно з наказом або дорученням.

Максимальний обсяг відповідальності (страхова сума) страховика встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого за його посадою на день страхування.

Страховий тариф становить до 2% (відсотків) страхової суми за кожного застрахованого.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 р. № 232
Добровільне страхування судових витратПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування судових витрат з юридичними особами та дієздатними громадянами. Об’єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з оплатою судових витрат, що підтверджені документально, та понесені ним в разі прийняття участі в господарському (цивільно-процесуальному) процесі, у якому він виступає як сторона такого процесу.

Страховим випадком є понесення застрахованою особою судових витрат, в разі прийняття страхувальником участі в судовому процесі, у якому він виступає як сторона такого процесу.

Судові витрати відшкодовуються страхувальнику за умови, що подія, яка була приводом для судового процесу, сталася в період чинності договору страхування, що підтверджується документально.

Страхова сума визначається за погодженням між страхувальником і страховою компанією.

Максимальна страхова сума при укладанні договору страхування може обмежуватися страховою компанією відповідно до його вимог, які визначаються його внутрішніми нормативними документами.

Договір страхування укладається на строк до одного року, на один рік, та більше одного року або інший строк.

Страховий тариф визначається на підставі затверджених базових тарифів з урахуванням чинників, що впливають на ступень страхового ризику.

Територія, на яку розповсюджується дія договору страхування – Україна, а також за її межі в випадках, передбачених діючим законодавством України.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Добровільне страхування фінансових ризиківПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування фінансо­вого ризику, пов’язаного з невиконанням або неналежним виконанням контрагентами застрахованої особи за укладеними контрактами, договорами або угодами прийнятих в цих угодах зобов’язань.

Страховим випадком є факт отримання збитків страхувальником внаслідок невиконання (неналежне виконання) одним або декількома учасниками угоди (контракту, договору) зобов’язань, які безпосередньо обумовлені в цих документах , та у договорі страхування.

Якщо інше не передбачено договором страхування, невиконання (неналежне виконання) одним або декількома учасниками угоди зобов’язань є страховим випадком, якщо таке невиконання або неналежне виконання зобов’язань сталося внаслідок:
• форс-мажорних обставин на місці виконання зобов’язань;
• стихійного лиха на місці виконання зобов’язань;
• неплатоспроможності (банкрутства) контрагента;
• призупинення роботи банку-держателя рахунку контрагента;
інших причин невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань контрагентом.

Страховий випадок вважається таким, що настав, якщо термін виконання передбаченого угодою та договором страхування зобов’язання перевищено більше ніж на 30 календарних днів (за умови, що інше не передбачено умовами договору страхування).

Страхова сума визначається згідно з чинним законодавством України за згодою між сторонами та встановлюється у розмірі повної або часткової вартості зазначених у контракті майнових інтересів страхувальника.

Страховий тариф при страхуванні фінансового ризику визначається на підставі затверджених базових тарифів з урахуванням характеру діяльності учасників угоди, предмету укладеної угоди, інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів.

Дія страхового покриття розповсюджується на територію України, а також за її межі відповідно до укладе­них угод з іноземними партнерами.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеруПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру (далі – об’єкти підвищеної небезпеки), проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Страхувальники – суб’єкти господарювання, яким об’єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об’єктами підвищеної небезпеки.

Страхова сума: визначається за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки залежно від його категорії небезпеки і становить:
• для об’єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000,00 гривень;
• для об’єктів 2 категорії небезпеки – 4 046 000,00 гривень;
• для об’єктів 3 категорії небезпеки – 2 601 000,00 гривень.

Розмір максимального страхового тарифу: визначається за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки залежно від його категорії небезпеки і становить:
• для об’єктів 1 категорії небезпеки – 0,44%;
• для об’єктів 2 категорії небезпеки – 0,18%;
• для об’єктів 3 категорії небезпеки – 0,12%.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788
Добровільне страхування інвестиційПрАТ СК «ОНІКС» (страховик) здійснює добровільне страхування інвестицій з юридичними та дієздатними фізичними особами (інвесторами, учасниками), що здійснюють інвестиційну діяльність на умовах, визначених чинним законодавством України.

Об’єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані із збитками страхувальника при здійсненні ним інвестиційної діяльності, а саме втрати повністю або частково:
2.1.1. суми інвестицій;
2.1.2. очікуваного прибутку від реалізації інвестиційного проекту в розмірі до 10% суми інвестицій, в термін, який встановлено інвестиційним проектом для окупності інвестицій з причин, які обумовлені в договорі страхування (страхових випадків).

Страхова сума визначається в межах фактичних інвестицій страхувальника в рамках інвестиційного проекту, що зафіксовані в грошовій формі.

Страховим ризиком, згідно цих є збитки страхувальника під час реалізації інвестиційного проекту, внаслідок наступних подій:
– появи на ринку офіційно підтвердженого конкурентоспроможного продукту;
– банкрутства банку, що обслуговує особу, що отримала інвестиції;
– помилки розробників в оцінці інвестиційного проекту;
– відсутність попиту на вироблений продукт;
– недостатність в опрацюванні бізнес-плану інвестиційного проекту.

Страховими випадками визнаються події, які сталися після набуття чинності договору страхування, i які підтверджені необхідними документами і з настанням яких виникає обов’язок страхової компанії провести виплату страхового відшкодування застрахованій особі.

Договір страхування укладається на строк реалізації інвестиційного проекту.

Територія страхового покриття – Україна, якщо інше не передбачено договором страхування.

Розмір страхового платежу визначається на підставі затверджених базових тарифів і залежить від факторів, які впливають на рівень імовірності настання страхового випадку.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на відповідний розділ на сайті ПрАТ СК «ОНІКС» – «Правила страхування»
Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіаціїПрАТ СК «ОНІКС» здійснює обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 р. № 676.

Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації здійснюється з метою забезпечення захисту інтересів користувачів повітряного транспорту, третіх осіб, експлуатантів повітряних суден, власників повітряних суден.

Страхувальниками можуть бути:
• експлуатанти повітряних суден;
• власники повітряних суден;
• авіаційні перевізники;
• експлуатанти аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків);
• сертифіковані суб’єкти наземного обслуговування;
• організації, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування (та не є структурними підрозділами аеропорту (аеродрому) або не входять як спеціалізовані органи до складу аеропорту (аеродрому);
• розробники, виробники цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, у тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти тощо);
• навчальні заклади, що мають право виконувати навчально-тренувальні польоти;
• фізичні або юридичні особи, які є замовниками авіаційних робіт і уклали відповідні угоди з виконавцем авіаційних робіт.

Обов’язкове авіаційне страхування включає:
• страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
• страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
• страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;
• страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним під час виконання авіаційних робіт;
• страхування авіаційних суден.

Ліміт відповідальності (страхова сума), тарифи визначаються з урахуванням чинного законодавства та умов страхування.

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 р. № 676
Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псуванняПрАТ СК «ОНІКС» здійснює обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на підставі Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 р. № 358

Страхуванню від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування підлягає нерухоме майно (нерухомість), що є предметом іпотеки (крім майнових прав, права оренди чи користування нерухомим майном), а також інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору.

Не підлягають страхуванню:
• будівлі, споруди та приміщення, які на момент укладення договору обов’язкового страхування іпотеки підлягають зносу або реконструкції чи конструктивні елементи та інженерні системи яких перебувають в аварійному стані або потребують капітального ремонту;
• майно, розташоване в зоні військових дій;
• майно, яке не може бути предметом іпотеки відповідно до законодавства.

Страхувальниками є іпотекодавці. Якщо обов’язок страхування предмета іпотеки іпотечним договором покладений на іпотекодержателя, страхувальником є іпотекодержатель.

Страхова сума визначається в розмірі повної вартості майна, що є предметом іпотеки, але не менше ніж вартість, зазначена в іпотечному договорі.

Безумовна франшиза встановлюється у розмірі, передбаченому договором обов’язкового страхування іпотеки, але не більш як 2 % розміру страхової суми за таким договором.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 р. № 358
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Кодекс корпоративного управління Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «Онікс»»

НАШІ КОНТАКТИ

Адреса: 39627, Україна, Полтавська обл.,
м. Кременчук, Квартал 278,
б.22Б

тел.: (0536) 79-41-09

факс.: (0536) 79-41-03

Email: oniks@oniks.pl.ua

Режим робочого часу
ПрАТ СК “ОНІКС”:


Робочі дні:
Понеділок-п'ятниця.


Вихідні дні:
Субота, неділя.


Робочі години:
з 08:00 до 17:00
(п'ятниця — з 08:00 до 15:45).


Перерва:
з 12:00 до 12:45.